اخذ مجوز

با توجه به شرایط کشور ، مهمترین بخش از تجارت خارجی چه در زمینه صادرات و چه در زمینه واردات اخذ مجوز می باشد که در این موارد گروه آربی با تیمی متخصص آماده ارائه خدمات تخصصی به تجار و تولیدکنندگان گرامی می باشد.

برای مشاوره رایگان کلیک کنید..

مشاوره رایگان

خدمات اخذ مجوز آربی :

  • مجوز ثبت سفارش
  • مجوز غذا و دارو
  • مجوز دفترهای تخصصی وزارت صمت
  • مجوز کمسیون ماده 1