چنانچه شما دارای تخصص و توانایی در امور تجاری و بازرگانی و سایر امور مربوطه هستید ، جهت ارسال درخواست استخدام می توانید از طریق این فرم اقدام نمایید.

  • کارشناسان ما در بخش نیروی انسانی پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.

استخدام 2