همکاری با گروه آربی به عنوان ترخیص کار

اگر شما در زمینه ترخیص کالا‍‍ در هر یک از گمرکات کشور مشغول به فعالیت هستید میتوانید از طریق تکمیل این فرم درخواست خود جهت همکاری با گروه آربی را ارسال فرمایید.

کارشناسان آربی پس از بررسی شما تماس خواهند گرفت.

کالایی که تا به حال ترخیص کرده اید*