دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی در ۱۴۰۳

دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی در ۱۴۰۳

دستور العمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصی صمت

PDF تعهدنامه را در آخر مطلب می‌توانید دانلود کنید.

الف) مقررات کلی

1. واحدهای تولیدی و بازرگانی مجاز به درج ثبت سفارشات مربوط به سال ۱۴۰۴ از تاریخ ۱۴۰۳٫۲۰٫۱۳ می‌باشند.

2. سهمیه ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانان شامل انواع مختلف ارز اعم از ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران ارز نیما، ارز ترجیحی و تهاتر می باشد. تشخیص اینکه هر یک از کالاها از چه نوع ارزی استفاده نمایند بر عهده وزارت صمت با استفاده از نظرات مشورتی ادارات کل استانی بوده هر زمان قابل اعلام است ولی هر سه ماه رسما اعلام میشود و با استفاده از امتیاز صادراتی نسبت به تعدیل نرخ ارز آنان اقدام خواهد شد.

3. دستور العمل امتیاز صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت با اخذ نقطه نظرات ادارات کل استانی تهیه و تا پایان سال ۱۴۰۲ توسط وزیر صمت ابلاغ خواهد شد.

4. افرادی که در مقابل ارز حاصل از صادرات اقدام به واردات طلا می نمایند به میزان رفع تعهد از واردات طلا مجاز به استفاده از ارز نیما و یا ارز حاصل از صادرات دیگران برای واردات نمی باشند.

5. افرادی که اقدام به تولید و صادرات مصنوعات طلا جواهرات و نقره می نمایند به میزان صادرات انجام شده از قاعده بند ۴ مستثنی می باشند.

6. واردات ماشین آلات از شمول سهمیه بندی واردات مواد اولیه مستثنی بوده ولیکن نیازمند اخذ مجوزهای مندرج در این دستور العمل می باشد. میزان ارز مصوب برای واردات ماشین آلات شامل انواع مختلف ارز اعم از ارز حاصل از صادرات خود ارز حاصل از صادرات دیگران ارز نیما، ارز ترجیحی واردات بدون انتقال ارز و تهاتر می باشد.

7. با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی شناسه های ملی مرتبط با هر یک از دفاتر تخصصی در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۳ ارتباط واحدهای تولیدی با دفاتر تخصصی بر اساس کد آیسیک فعالیت مندرج در سامانه بهین یاب برقرار گردیده و در سامانه جامع تجارت مشخص میگردد که هر شناسه ملی بایستی مسائل خود را در کدامیک از دفاتر تخصصی حل و فصل نماید. از این رو بررسی ثبت سفارشات هر شناسه ملی پس از تایید استان از سوی دفاتر تخصصی نیز رصد خواهد شد. دسترسی همه تولید کنندگان به کد تعرفه‌هایی که به کد ایسیک مشخصی ارتباط ندارند تا تعیین تکلیف رابطه آن کد تعرفه با کد آیسیک ذیربط برقرار خواهد بود.

8. تاریخ اعتبار هر ثبت سفارش برای ثبت درخواست فیش تخصیص ارز از بانک عامل حداکثر سه ماه از زمان تایید ثبت سفارش می‌باشد و در صورت عدم ثبت تقاضای تخصیص اور در این مدت اعتبار این ثبت سفارش منقضی میگردد. ثبت سفارشات از زمان درخواست فيش تخصیص ارز از بانک عامل تا زمان دریافت تخصیص بدون محدودیت معتبر می باشد.

9. هر ثبت سفارش به محض دریافت تخصیص ارز تنها برای یک ماه جهت تامین ارز مهلت داشته و در صورت عدم تامین ارز در این مدت بدون نیاز به بلوکه نمودن (ریال) حداکثر برای یک ماه دیگر مهلت تامین به آن داده خواهد شد. چنانچه واحد تولیدی و با بازرگان در طی این زمان ها علیرغم وجود ريال بلوکه شده در حساب خود موفق به خرید ارز نگردد ثبت سفارش وی مجددا برای یک ماه تمدید خواهد شد. لیکن چنانچه ریال بلوکه شده در حساب وی نباشد ثبت سفارش منقضی خواهد شد. شکایات احتمالی در این رابطه از سوی کمیته ای به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده بانک مرکزی رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون مربوطه در وزارت صمت ، رئیس مرکز فاوای وزارت صمت مدیر کل صمت استان مربوطه و نماینده اتاق ایران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

10. ابطال پرونده قبل از تبدیل شدن به ثبت سفارش موجب کاهش سهمیه ارزی نخواهد شد.

11. منقضی شدن ثبت سفارشات به هر دلیل موجب از بین رفتن ۵% از رقم همان ثبت سفارش از سهمیه ارزی واحدهای تولیدی و یا بازرگانان خواهد شد.

12. به میزان رقم اولیه هر ثبت سفارش از سهمیه ارزی واحد تولیدی و یا بازرگان کاسته خواهد شد و در صورتیکه مالک ثبت سفارش درخواست تخصیصی کمتر از رقم ثبت سفارش داشته باشد. ضمن اجابت درخواست وی ۵ مبلغ ثبت سفارش استفاده نشده نیز علاوه بر سهمیه مصرف شده از سهمیه ارزی او کسر خواهد شد.

13. از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ امکان جابجایی سهمیه میان واحدهای تولیدی مرتبط با یکدیگر هندینگ یا مالک واحد به صورت سامانه ای و با درج درخواست بر روی سامانه از سوی متقاضی وجود خواهد داشت.

14. دارندگان ثبت سفارش از ابتدای سال ۱۴۰۳ تنها در صورتی مجاز به دریافت تخصیص قسمت بندی شده برای ثبت سفارشات خود میباشند که در زمان تنظیم ثبت سفارش گزینه ثبت سفارش چند قسمتی را انتخاب نمایند. در غیر این صورت به هر میزان که در زمان ثبت درخواست تخصیص تقاضای تخصیص ارز نمایند به همان میزان تامین ارز صورت خواهد گرفت و این ثبت سفارشات مجاز به ورود مجدد به چرخه تخصیص و تامین ارز برای الباقی مبلغ ثبت سفارش نسبت به تخصیص درخواستی قبلی نمی باشند. برای ثبت سفارشاتی که از زمان درج ثبت سفارش چند قسمتی بودن پرداخت آنها مشخص می باشد ثبت سفارشات چند قسمتی امکان ثبت تا ۵ مرحله دریافت تخصیص در زمان ثبت سفارش پیش بینی و برای هر بخش آن زمان مشخص اعلام می گردد. در این صورت هر یک از قسمت ها همانند یک ثبت سفارش مستقل مشمول معاد این دستور العمل می باشد. هر شناسه ملی تنها یک بار اجازه ویرایش و اصلاح ثبت سفارش یک قسمتی به چند قسمتی در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت.

15. سهمیه ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانان در قالب ۴ سهمیه فصلی (۳) ماهه قابل عرضه میباشد و بدین جهت میزان ثبت سفارش قابل درج از سوی هر واحد تولیدی و با بازرگان در فصول بهار و تابستان هر یک معادل ۳۰% از کل سهمیه سال و برای فصول پائیز و زمستان هر یک معادل ۲۰% از سهمیه سال آنان میباشد. این سهمیه ها یک ماه قبل از ورود به فصل مربوطه قابل دسترس خواهد بود. موارد استثناء در کمیته ای به ریاست وزیر صمت و عضویت رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون دیربط در وزارت صمت، رئیس مرکز فاوای وزارت صمت، مدیرکل صمت استان مربوطه و نماینده اتاق ایران مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت سهمیه های استفاده نشده در هر فصل در فصول بعدی قابل استفاده خواهد بود لیکن سهمیه های استفاده نشده به سال بعد منتقل نمی گردد. برای کالاهایی که فصل بندی برای ثبت سفارش واردات آن ها ایجاد اختلال می نماید به پیشنهاد معاونت تخصصی کمیته مندرج در این عاده تصمیم گیری خواهد نمود.

16. ثبت سفارشات درج شده در سال ۱۴۰۲ که تا پایان این سال مشمول تخصیص ارز نشده باشند به سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ اضافه می گردد. لیکن تامین ارز برای هر واحد تولیدی و بازرگانی محدود به سهمیه سال ۱۴۰۳ می باشد.

17. اولویت تخصیص ارز بر اساس بازه زمانی ۱۵ روزه از تاریخ فیش درخواست تخصیص ارز و سپس اولویت گروه کالایی در سقف سهمیه مجاز دفاتر تخصصی (۱۲۵) بیش از سهمیه تامین ارز خواهد بود و درج نظر دستگاه برای ایجاد اولویت در تخصیص ارز صرفا بصورت اعلام گروه کالایی ارزی مجاز می باشد.

18. به منظور اطمینان از مصرف صحیح ارز در بخش صمت از مجموع برآوردهای انجام شده برای واردات هر کد تعرفه که از خود اظهاری های تایید شده واحدهای تولیدی با مقادیر حداکثر مصرف در سه سال گذشته به دست آمده است. سقف واردات هر کد تعرفه نیز با اعمال ضریب ۱۲ مشخص و در سامانه جامع تجارت اعمال می گردد که تعرفه های جدیدی که ناشی از تغییر فناوری و یا معرفی محصولات جدید به بازار به کدهای آیسیک مرتبط میگردند مشمول سقف ۱۲ این بند نمی گردند.

19. هر شناسه ملی مجاز به ثبت سفارش تا سقف ۱۲۰ هر که تعرفه بر اساس خود اظهاری تایید شده میزان تولید خود می باشد.

20. به منظور کنترل ارقام ثبت سفارشات و پیشگیری از شدت بیش اظهاری در واردات برای هر که تعرفه امکان درج بازه قیمتی حداقل و حداکثر با استفاده از تحلیل آماری ارقام درج شده در سه سال گذشته بصورت سیسلامی در سامانه جامع تجارت با اولویت که تعرفه های دارای شناسه کالا و کالاهای داری بیشترین میزان واردات درج میگردد. دفاتر تخصصی می توانند با هم فکری تشکل های ذیربط در بازه های زمانی شش ماهه و تصویب آن در کمیته ای که با ریاست رئیس سازمان توسعه تجارت و حضور معاون ذیربط نماینده گمرک ایران، نماینده وزیر صمت رئیس مرکز فاوای وزارت صمت دو نماینده از مدیران کل صمت استانها و نماینده اتاق ایران برگزار میگردد موارد استثنا را مشخص نمایند. این اقدامات به معنای تایید ارقام ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و رافع مسئولیت کمرک در ارزش گذاری محصول وارداتی نمی باشد.

21. از ابتدای سال ۱۴۰۳ برای هر یک از دفاتر تخصصی بر اساس سهمیه تعیین شده در این دستور العمل صف تخصیص و تامین ارز جداگانه در نظر گرفته خواهد شد و میزان ارز تخصیصی در هر دوره بر اساس سهم هر دفتر از کل سهمیه ارزی اختصاص خواهد یافت. برش استانی این سهمیه بندی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ با استفاده از داده های موجود در سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی تهیه و در سامانه بارگذاری خواهد شد و ادارات کل استانی موظف به رعایت سقف سهمیه ارزی هر استان در زمان تایید ثبت سفارشات می باشند.

22. برای هر یک از دفاتر تخصصی صمت و ادارات کل استانی بر اساس سهمیه سالیانه که در این دستورالعمل پیش بینی گردیده است. تخصیص ارز به صورت هفتگی به میزان یک چهلم سهمیه سالیانه با فرض اینکه ۲۵ ثبت سفارشات منجر به تامین ارز نگردد) بر مبنای نحوه اولویت بندی تعیین شده در بند ۱۷ به صورت خودکار برای سامانه بانک مرکزی ارسال و پیامکی دال بر ارسال تقاضای تخصیص هر ثبت سفارش از سوی سامانه جامع تجارت برای شناسه ملی مربوطه ارسال و امکان ارائه گزارش و چاپ لیست ارسالی برای بانک مرکزی برای کاربران مدیریتی سامانه جامع از جمله معاونین و مدیران کل تخصصی و استانی فراهم می گردد.

23. چنانچه پیش بینی درآمدهای ارزی به طور کامل محقق نگردد. در این صورت سهمیه ارزی دفاتر اصلاح خواهد شد.

24. تخصیص ارز به ثبت سفارشات مرتبط با دفاتر تخصصی بایستی به گونه ای انجام شود که در هر فصل سقف یک چهارم سهمیه ارزی سالیانه هر دفتر بر اساس میزان تحقق درآمدهای ارزی مندرج در جدول ردیف (۲۴) و نیز مجموع سهمیه ماه های قبل تا فصل مورد نظر با رعایت نسبت تامین به تخصیص ۷۵ رعایت شود.

25. سهمیه بازرگانی علاوه بر امکان استفاده در کد تعرفه های مرتبط با کد آیسیک مربوط به فعالیت واحد تولیدی مشمول ضوابط مرتبط با بازرگانان خواهد بود.

26. با توجه به محدودیت سهمیه ارزی دفاتر تخصصی چنانچه جمع تامین ارز برای واحدهای تولیدی و بازرگانی به عدد سهمیه هر دفتر برسد. در این صورت تخصیص و تامین ارز برای ثبت سفارشات مرتبط با این دفاتر متوقف خواهد شد.

27. از ابتدای سال ۱۴۰۳ سهمیه ماشین آلات تولیدی از ماشین آلات ساختمانی راهسازی کشاورزی و معدنی به صورت سامانه ای جداسازی گردیده و در خصوص هر موضوع بر اساس ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.

28. ترخیص کلیه مواد اولیه ای که تا پایان فروردین ۱۴۰۲ به گمرکات کشور وارد شود اعم از مواردی که دارای ثبت سفارش معتبر باشد یا نباشد با استفاده از سهمیه سال ۱۴۰۳ واحدهای تولیدی و بازرگانان مشروط به اینکه اقدامات مربوط به ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط ذینفعان انجام شود. مشمول اولویت در تخصیص ارز بر اساس تاریخ فیش تخصیص خواهد بود.

29. برای دفاتر تخصصی که رشته فعالیت های آنان بایستی دارای سهسه ارزی تفکیک شده باشد. امکان تعیین سهمیه بر اساس رشته فعالیت های آن دفتر

و اختصاص بخشی از سهمیه همان دفتر وجود خواهد داشت.

30. کمیته های ذکر شده در این دستورالعمل در صورت وجود تقاضا مکلف به تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه میباشند و مدیران کل دفاتر تخصصی در صورت تشخیص معاونین تخصصی مجاز به حضور در این کمیته ها میباشند.

31. وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت به دلیل مشغله هایی که دارند مجاز به تعیین جانشین تام الاختیار برای حضور در کمیته های پیش بینی شده در این دستورالعمل میباشند. لیکن سایر اعضاء بایستی شخصا در جلسات حضور بهم رسانند.

32. حضور وزیر و یا جانشین وی و نیز رئیس سازمان توسعه تجارت و یا جانشین وی برای برگزاری جلسات الزامی بوده و بدون حضور هر دو آنان جلسات برگزار نخواهد شد.

33. جلسات کمیته ها با حضور بیش از نیمی از اعضاء به حد نصاب رسیده و با رای بیش از نیمی از اعضاء حاضر در هر موضوع به تصمیم می رسد.

34. چنانچه واحدهای تولیدی و بازرگانان تا پایان سال ۱۴۰۳ از ثبت سفارشات خود که قبل از سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه های معتبر (وقت) بارگذاری شده استفاده ننمایند در این صورت این ثبت سفارشات به صورت خودکار از ابتدای سال ۱۴۰۴ غیر فعال خواهد شد.

35. مرکز فاوای وزارت صمت موظف است تا عماد این دستورالعمل را به نحو مناسب و سهل الوصول در سامانه جامع تجارت در اختیار دینه هان قرار دهد و برای استفاده ایشان از سهمیه سال ۱۴۰۳ تاییدیه سامانه ای دال بر مطالعه و پذیرش معاد این دستورالعمل را اخذ و بازه های زمانی مهم مندرج در این دستور العمل را در هر نوبت مراجعه ذینفعان به سامانه در سال ۱۴۰۳ به رویت و تایید مشاهده آنان برساند.

36. مرکز فاوای وزارت صمت مکلف است تا ارتباط میان سامانه های مختلف اعم از سامانه های داخلی وزارت صمت و سامانه های گمرک بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاههای مرتبط با تجارت را برای تحقق مفاد این دستور العمل را فراهم نماید.

ب) واردات مواد اولیه قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید واحدهای تولیدی

37. از ابتدای سال ۱۴۰۳ مبنای تعیین سهمیه ارز برای واحدهای تولیدی برنامه پیشنهادی آنان برای تولید ماهیانه می باشد که می بایستی در سامانه جامع تجارت درج و بر اساس مفاد این دستور العمل تایید شده باشد و استفاده از این سهمیه منوط به اجرای برنامه مصوب در مواعد مقرر می باشد.

38. در عین حال به منظور تسهیل در امور واحدهای تولیدی امکان استفاده از ۳۰ سهمیه ارزی این واحدها برای واردات مواد اولیه در بهار ۱۴۰۲ به صورت علی الحساب و در صورت درخواست آنان برایشان فراهم میگردد. چنانچه زیر ساخت های نرم افزاری لازم برای اجرای تمامی مفاد این دستورالعمل فراهم نشده باشد امکان استفاده از سهمیه علی الحساب ارزی تا سقف مصرف سال ۱۴۰۲ در فصول بعدی نیز امکان پذیر است.

39. برنامه تولید ماهیانه واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ بر اساس ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری موجود در سامانه بهین باب قبل از اجرای احتمالی توسعه در سال (۱۴۰۲) بایستی به گونه ای در سامانه جامع تجارت مورد ثبت خود اظهاری واحد تولیدی و پذیرش الکترونیکی سامانه قرار گیرد که برنامه تولید هر ماه از یک دوازدهم ظرفیت تولید مندرج در پروانه بهره برداری واحد بیشتر نبوده برگرفته از ظرفیت تولید مندرج در سامانه بهین یاب و بدون لحاظ ظرفیت توسعه ای جدید در سال (۱۴۰۲) و در عین حال برنامه پیشنهادی تولید در کل سال نسبت به عملکرد تولید واحد مربوطه در سال قبل بر اساس خود اظهاری تولید درج شده در سامانه جامع تجارت و تایید ادارات کل صمت استانی بیشتر از ۲۰% نباشد.

40. برای آن دسته از واحدهای تولیدی که فاقد تولید در سال ۱۴۰۲ بوده و براساس مجوزهای جدید فعالیت خود را شروع و با آغاز به کار مجدد می نمایند نیز برنامه تولید ماهانه بر اساس خوداظهاری واحد تولیدی و با کنترل سامانه ای درج حداکثر یک بیست و چهارم از ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری مندرج در سامانه بهین یاب برای هر ماه و پس از تایید ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی و کنترل سقف نیاز کشور توسط معاونتهای ذیربط و انجام اصلاحات احتمالی مورد نیاز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

41. علاوه بر این که برنامه پیشنهادی واحد تولیدی برای تولید ماهیانه در سال ۱۴۰۳ از طریق سامانه و به صورت هوشمند کنترل میگردد ادارات کل صمت استانها با مسئولیت مدیران کل نسبت به بررسی و تایید برنامه پیشنهادی واحد تولیدی از حیث توان واقعی تولید قابلیت اجرای برنامه پیشنهادی) اقدام می نمایند.

42. دفاتر تخصصی و معاونت های مربوطه نیز بایستی با کنترل میزان کل برنامه های ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی در کشور که به تایید ادارات کل استانی رسیده است. بررسی و مطابقت لازم میان کل برنامه با نیازهای داخلی و صادراتی برای هر محصول تولیدی واحدها را به عمل آورده و چنانچه بر اساس نیاز داخلی کشور و برنامه صادراتی ایجاد اصلاحاتی در برنامه ها تشخیص داده شود این اصلاحات را سازماندهی نمایند تا از طریق اصلاح برنامه واحدهای تولیدی به نسبت مساوی و به صورت خودکار در سامانه جامع تجارت و تایید محدد استان در چرخه کار قرار گیرد.

43. در مورد کالاهایی که امکان پیش بینی میزان تولید آنها برای رفع نیازهای داخلی و صادراتی توسط دفاتر تخصصی وجود داشته باشد. امکان کنترل سقف تولید به صورت سامانه ای توسط مرکز فاوای وزارت صمت مهیا خواهد شد. ساز و کار نحوه توزیع این سهمیه در میان واحدهای تولیدی از طریق دفاتر تخصصی و با تایید معاونت ذیربط تعیین خواهد شد.

44. از ابتدای سال ۱۴۰۳ رسیدگی به کلیه که تعرفه های درخواست ارز برای هر کد شناسه ملی با ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی مرتبط بوده بجز درخواست ماشین آلات و ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی بایستی به گونه ای عمل نمایند که افراد مختلف برای حل و فصل مسائل مرتبط با سهمیه ارزی و ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارز بجز برای ماشین آلات نیاز به مراجعه به دیگر دفاتر نداشته باشند.

45. از ابتدای سال ۱۴۰۳ ارتباط کد تعرفه های مرتبط با هر کد آیسیک و هر شناسه ملی توسط سامانه جامع تجارت برقرار گردیده و واحدهای تولیدی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر اساس که تعرفه های مرتبط با فعالیت تعریف شده خود می باشند و سامانه جامع تجارت به صورت خودکار اجازه انتخاب که تعرفه های دیگر را به واحدهای تولیدی نخواهد داد که تعرفه های عدم متصل به کدهای آیسیک تا زمان برقراری این ارتباط در دسترس همه تولید کنندگان و بازرگانان خواهد بود.

46. دسترسی همه واحدهای تولیدی به همه کد تعرفه های قطعات یدکی و تجهیزات بر اساس لیست که تعرفه های مربوطه که از سوی معاونت ماشین آلات و تجهیزات تا نیمه فروردین ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد در سامانه جامع تجارت از ابتدای سال ۱۴۰۳ فراهم می گردد. استفاده از سهمیه تولیدی برای واردات قطعات یدکی و تجهیزات تا سقف سهمیه تولیدی واحدهای دارای سهمیه ارزی مجاز و به صورت سامانه ای کنترل میگردد و برای سایر واحدهای تولیدی منوط به تایید از سوی ادارات کل صمت استان می باشد. سهمیه واردات قطعات یدکی و تجهیزات جزئی از سهمیه تولیدی محسوب میگردد رسیدگی به موارد خاص از سوی کمیته ای به ریاست وزیر صمت و عضویت رئیس سازمان توسعه تجارت معاون تجهیزات و ماشین آلات معاون مربوطه در وزارت صمت رئیس مرکز فاوای وزارت صمت و نماینده اتاق ایران انجام خواهد شد.

47. از ابتدای سال ۱۴۰۳ هرگونه تغییر و ویرایش در ثبت سفارش محدود به کد تعرفه های قابل دسترس برای هر واحد تولیدی بوده و امکان تغییر ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات و بازرگانی به یکدیگر مجاز نمی باشد. میزان ویرایش مجاز در آیتم های هر ثبت سفارش بایستی به گونه ای باشد که منجر به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی افزایش و کاهش در هر یک از مقادیر و مبالغ نگردیده و در مجموع موجب تغییر بیش از پانزده درصد در مبلغ ثبت سفارش نگردد. این محدودیت ها به صورت سامانه از سوی مرکز فاوای وزارت صمت اعمال خواهد شد.

48. اجازه ثبت سفارش با استفاده از سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ به واحدهای تولیدی داده خواهد شد که آمار تولیدات واردات و فروش خود را در سال ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت وارد نموده باشند. لازم به ذکر است که آمار خود اظهاری واحدهای تولیدی با آمار مندرج در دیگر سامانه ها مطابقت داده خواهد شد و در صورت وجود مغایرت تا زمان رفع مغایرت امکان ثبت سفارش از آنها گرفته خواهد شد. واحدهایی که در حال حاضر امکان درج آمار تولید آنها در سامانه جامع تجارت فراهم نشده است. تا زمان فراهم شدن این امکان از این قاعده مستثنی هستند.

49. ملاک تیین سهمیه ارزی مورد نیاز برای هر واحد تولیدی میزان ارزیری کالاهایی که برنامه تولید ماهیانه آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل به تایید نهایی رسیده است می باشد.

50. میزان ارزیری هر کالا بر اساس کالاهای تولیدی هر شناسه ملی که در برنامه ماهیانه تولید سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع تجارت و به صورت خود اظهاری از سوی واحد تولیدی اعلام گردیده میباشد و این میزان ارزیزی برای هر کالا و محصول تولیدی ملاک محاسبه سهمیه ارزی هر شناسه ملی با راعایت سقف ۱۰۲ برابر سهمیه ارزی سال ۱۴۰۲ همان واحد خواهد بود. چنانچه با گذشت زمان عمق ساخت داخل کالاهای تولیدی افزایش و میزان ارزبری آنها کاهش یابد در این صورت واحد تولیدی مجاز به درج میزان ارزبری کمتر برای ماه های مختلف (سیر نزولی به سمت انتهای سال می باشد.

51. ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی مکلف به بررسی میزان ارزبری اظهار شده هر واحد تولیدی برای هر محصول و ارائه گزارش تحلیلی ماهیانه این موضوع به معاونت های تخصصی و معاونت هماهنگی وزارت صمت می باشند.

52. هر واحد تولیدی بر اساس برنامه تایید شده مجاز به دریافت ۳۰ از سهمیه ارزی سالیانه خود می باشد. لیکن استفاده از الباقی سهمیه ارزی سالیانه منوط به درج کلیه اطلاعات فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول حداکثر ۴۸ ساعت پس از پایان هر ماه در سامانه جامع تجارت می باشد و میزان ارز قابل استفاده بعد از سهمیه ۳۰ اولیه از محاسبه سامانه ای مجموع فاکتورهای ثبت شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ محاسبه و تا سقف سهمیه مشخص شده برای هر فصل قابل استفاده خواهد شد.

53. واحدهای تولیدی مجاز می باشند که ۱۳۰ از سهمیه ارزی سال ۱۴۰۲ را به عنوان علی الحساب سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ به منظور انجام ثبت سفارشات فصل بهار درخواست و با ارائه تعهد در سامانه جامع تجارت مبنی بر ارائه برنامه ماهیانه تولید و میزان ارزیری تولید هر کالا در همین سامانه از این سهمیه علی الحساب استفاده نمایند. مرکز فاوای وزارت صمت مکلف به ایجاد زیر ساخت های سامانه ای برای تحقق این بند می باشد.

ج) واردات ماشین آلات

54. ورود ماشین آلات برای واحدهای تولیدی که دارای صادرات میباشند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود منوط به تصویب سهمیه واردات ماشین آلات می باشد. این واحدها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از ثبت درخواست تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات تایید شده و با ارائه فیش مربوطه تا سقف ارز مانده از صادرات خود به صورت سامانه ای تخصیص ارز خود را دریافت می نمایند.

اولویت مصرف ارز حاصل از صادرات واحدهای تولیدی واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز آنان برای تعمیر و نگهداری خطوط تولید خود میباشد و چنانچه مازاد ارز حاصل از صادرات خود پس از تامین کامل ارز مورد نیاز آنان برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و تجهیزات تعمیر و نگهداری خطوط تولید آن ها وجود داشته باشد و برای واردات ماشین آلات آنان مجوزی صادر شده باشد. در این صورت مجاز به استفاده از ارز مازاد خود برای واردات ماشین آلات می باشند. در هر صورت چنانچه ارز حاصل از صادرات واحدهای تولیدی بیش از ارز تایید شده مورد نیاز آن واحد باشد. در این صورت استفاده از هیچ منبع ارزی دیگری برای این واحد منصور نخواهد بود.

55. از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۳ چنانچه تولید کننده و یا بازرگانی اقدام به ورود کالا و مواد اولیه بدون داشتن ثبت سفارش معتبر نماید هیچ تعهدی برای تخصیص ارز برای این کالاها و مواد اولیه وجود نخواهد داشت.

56. برای تایید سهمیه ارزی واردات ماشین آلات خطوط تولید لازم است تا ابتدا پروانه صادر شده از سوی سادی ذیربط اعم از پروانه بهره برداری مجوز توسعه جواز تاسیس با مجوز بازسازی نوسازی و تکمیل مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه با تایید دفاتر تخصصی ذیربط با توجه به تعیین مسئولیت هر دفتر نسبت به شناسه های ملی افزایش ظرفیت واحد تولیدی و یا نوسازی خطوط تولیدی واحدهای موجود بر اساس نیاز کشور به تولید بیشتر و با عدم وجود ظرفیت مازاد تولید در کل کشور مورد تایید قرار گرفته باشد و این موضوع به تایید معاونت مربوطه نیز رسیده باشد. در این صورت ارز مورد نیاز برای واردات ماشین آلات خطوط تولید که به شرح فوق مورد تایید قرار گرفته است برای بررسی امکان ساخت داخل به معاونت ماشین آلات و تجهیزات و دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید ارجاع خواهد شد.

57. معاونت ماشین آلات و تجهیزات و دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید لازم است تا در ابتدا برنامه ساخت داخل برای این خطوط تولید مندرج در بند قبلی را با استفاده از ظرفیت های ماشین هر صورت اجازه واردات بیش از ۷۵% از خطوط تولید حداقل ۱۰۲۵ عمق تولید داخل مجاز نبوده و موارد خاص مستلزم تشکیل کمیته ای به ریاست وزیر صمت، و عضویت رئیس سازی داخلی در دستور کار قرار داده و چنانچه واردات بخشی از خطوط تولید اجتناب ناپذیر می باشد. نسبت به صدور مجوز واردات آن بخش اقدام نماید. در سازمان توسعه تجارت معاون تجهیزات و ماشین آلات معاون تخصصی ذیربط رئیس مرکز فاوای وزارت صمت مدیرکل صمت استان مربوطه و نماینده اتاق ایران و تصمیم گیری در آن ارتباط خواهد بود.

58. معاونت ماشین آلات و تجهیزات موظف است تا با بررسی دقیق ماشین آلات خطوط تولید وارد شده در سه سال گذشته نسبت به برنامه ریزی برای تولید داخل آنها براساس بیشترین فراوانی واردات با فناوری روز اقدام نموده و نتیجه بررسی و برنامه پیشنهادی خود را تا تاریخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۰ به وزیر صمت ارائه و پس از تصویب در دستور کار واحدهای ماشین سازی کشور در بخش خصوصی قرار دهد. این فرایند در هر بازه زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد.

59. واگذاری سهمیه واردات ماشین آلات به واحدهای تولیدی که طی دو سال گذشته واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید داشته اند منوط به تصویب کمیته ای به ریاست وزیر صمت و عضویت رئیس سازمان توسعه تجارت معاون ماشین آلات و تجهیزات، معاون مرتبط در وزارت صمت مدیر کل صمت استان مربوطه رئیس مرکز فاوای وزارت صمت و نماینده اتاق ایران می باشد.

60. واردات ماشین آلات راهسازی ساختمانی و کشاورزی و همچنین انواع کننده اتوبوس کامیون کامیونت و موتورسیکلت که به صورت پرتکرار در سنوات گذشته به صورت CBU به کشور وارد شده است به طور کلی ممنوع بوده و لازم است تا اینگونه ماشین آلات و وسایل نقلیه با حداقل ۲۰ عمق ساخت داخل و به صورت CKD به کشور وارد شود به شرط عدم افزایش قیمت نسبت به محصول CBU و عدم کاهش کیفیت به همان محصول موارد استثناء در کمیته ای به ریاست وزیر صمت و عضویت رئیس سازمان توسعه تجارت معاون ماشین آلات و تجهیزات و معاونت تخصصی ذیربط در وزارت صمت و با دعوت از دیگر مرتبطین با موضوع تصمیم گیری خواهد شد. موارد مندرج در بند آخر این دستورالعمل از شمول این محدودیت معاف می باشند. تعریف پرتکرار تا تاریخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۰ از سوی معاونت ماشین آلات و تجهیزات معاونت معادن و فراوری مواد و معاونت صنایع حمل و نقل پیشنهاد و به تصویب وزیر صحت خواهد رسید.

61. برای آن دسته از تولید کنندگانی که اقدام به تامین ارز و یا واردات بخشی از ماشین آلات خود در سال ۱۴۰۲ نموده اند و بخش دیگری از ماشین آلات آنان نیازمند سهمیه ارزی در سال ۱۴۰۳ می باشد. لازم است تا اداره کل صمت استان مربوطه گزارش کاملی از برنامه واحد تولیدی و ضرورت راه اندازی آن با توجه به ظرفیت های موجود در کشور با هماهنگی دفاتر و معاونت های تخصصی دیربط تهیه و پس از تایید آنان مراتب را به تایید معاونت ماشین آلات و تجهیزات برساند. این فرایند تنها تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ فعال بوده و از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ هرگونه ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید منوط به رعایت دیگر مفاد این دستورالعمل می باشد.

62. تخصیص ارز برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که تا پایان فروردین ۱۴۰۳ به گمرکات کشور وارد شوند بدون هرگونه تشریفات جدیدی انجام و لیکن وارد کنندگان این افلام مجاز به دریافت سهمیه ارزی دیگری برای واردات ماشین آلات و تجهیزات جدید در سال ۱۴۰۳ خارج از مفاد بند ۶۲ نمی باشند.

د) واردات توسط بازرگانان

63. حداکثر سهمیه ارزی بازرگانان در سال ۱۴۰۳ معادل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۲ می باشد و حداقل ۱۵۰ واردات سال ۱۴۰۳ آنان بایستی به که تعرفه هایی که سال گذشته در آن زمینه واردات داشته اند کد تعرفه ۶ رقمی) اختصاص یابد.

64. استفاده از سهمیه ارزی توسط بازرگانان منوط به ثبت فاکتورهای خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت بوده و میزان مجاز ثبت سفارش آنان در هر فصل محدود به میزان فاکتور فروش ثبت شده در فصل دو دوره قبل و تا سقف مجاز سهمیه ارزی بازرگان در آن فصل می باشد. سهمیه ارزی استفاده نشده در هر فصل به فصل های بعدی مستقل خواهد شد.

65. برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت امکان انتخاب ۱۰ کد آیسیک سه رقمی برای تعیین حوزه کاری آنان حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ فراهم خواهد شد تا بازرگانان نسبت به انتخاب محدوده فعالیت خود اقدام نمایند.

66. از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ بازرگانان فقط مجاز به انتخاب که تعرفه های مرتبط با ۵ موضوع فعالیت انتخاب شده کد آیسیک سه رقمی از سوی خود می باشند و در دیگر زمینه ها امکان فعالیت نخواهند داشت. هر بازرگان مجاز به تغییر ۲ رشته فعالیت خود کد آیسیک در طول سال منوط به اینکه در آن زمینه ثبت سفارشی نداشته باشد می باشد.

67. میزان مجاز واردات لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳ مشخص بوده و مرکز فاوای وزارت صمت مکلف است تا با اعمال ضابطه های مورد نیاز در سامانه جامع تجارت از ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز بیشتر از آن برای این کالاها ممانعت سامانه ای به عمل آورد.

68 میزان مجاز واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۳ اعم از CBU و CKD به کشور حداکثر ۳۲ میلیارد دلار بوده و مرکز فاوای وزارت صمت مکلف است تا مجموع سقف ثبت سفارش برای کد تعرفه های مربوط به تلفن همراه را به ۱۲۵ برابر این رقم محدود و اجازه تخصیص ارز پس از تامین مبلغ ۳۲ میلیارد دلار برای مجموع که تعرفه های مربوطه را از طریق سامانه جامع تجارت ندهد.

69. واردات لاستیک کاغذ لوازم التحریر پنبه و توتون و تنباکو مشمول محدودیت فصلی برای سهمیه ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانان نبوده و مرکز فاوای وزارت صمت مکلف است که در سامانه جامع تجارت برای درج سقف مبلغ واردات که تعرفه های مربوط به این کالاها اقدام و محدودیت سقف واردات فصلی برای واحدهای تولیدی و بازرگانانی که مجاز به واردات این کالاها هستند را اعمال ننماید.

70. تایید ثبت سفارشات جدید بازرگانان منوط به عرضه کامل کالاها و مواد اولیه واردانی قبلی در سامانه جامع تجارت با ذکر مشخصات خریداران و مبلغ فروش می باشد. در غیر این صورت چنانچه شفافیت عملکرد بازرگانان در بازه های زمانی شش ماهه کمتر از ۵۰% باشد.

سامانه جامع تجارت به صورت خودکار از ثبت سفارشات جدید آنان جلوگیری و ثبت سفارشات تخصیص و با تامین ارز نشده آنان را نیز تعلیق می نماید.

71. چنانچه بازرگانان متقاضی افزایش سهمیه باشند. در این صورت می توانند پس از استفاده از ۷۰% سهمیه سال خود درخواست خود را به کمیته ای به ریاست وزیر صمت و عضویت رئیس سازمان توسعه تجارت مدیر کل صمت استان مربوطه نماینده اتاق ایران و معاونت ذیربط در وزارت صمت ارائه و این کمیته در هر نوبت رسیدگی حداکثر با ۱۰۰% افزایش سهمیه مجاز به موافقت با درخواست بازرگان می باشد.

72. سهمیه ارزی برای کارتهای بازرگانی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ و برای اولین بار صادر میگردد محدود به یک صد هزار دلار میباشند و در عین حال در صورت رفع صددرصدی تعهد ارزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز به واردات به همین میزان علاوه بر سهمیه اولیه خواهند بود. در صورت تایید تشکل تخصصی دیربط که مورد تایید اتاق بازرگانی، صنعت معدن تجارت و کشاورزی میباشد. این رقم تا دویست هزار دلار قابل افزایش می باشد.

ه) سهمیه ارزی دفاتر تخصصی

73. کمیته ای به ریاست وزیر صمت و عضویت رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس مرکز فاوای وزارت صمت و معاونین صنایع عمومی صنایع حمل و نقل، معادن و فرآوری مواد صنایع ماشین آلات و تجهیزات و نماینده اتاق ایران در خصوص تغییر سهمیه هر یک از دفاتر تخصصی در صورت نیاز تصمیم گیری می نمایند. هر یک از اعضاء مجاز به ارائه رخواست تجدید نظر در سهمیه دفاتر بوده لیکن تصمیم گیری در خصوص تشکیل جلسه بر عهده وزیر صمت می باشد.

74. میزان سهمیه ارزی تامین ارز برای دفاتر تخصصی بر اساس برنامه های مصوب آنان خواهد بود و لازم است در تصویب برنامه های پیشنهادی واحدهای تولیدی به سرجمع برنامه ها و سرجمع سهمیه ارزی هر دفتر توجه گردد. در عین حال این برنامه نبایستی از میزان معینی با در نظر گرفتن این نکته که تمامی که تعرفه های مربوط به هر شناسه ملی مرتبط با هر دفتر تخصصی توسط همان دفتر رسیدگی و تایید خواهد شد فراتر باشد به عبارت دیگر سهمیه ارزی که تعرفه هایی که ماهیتا مربوط به دیگر دفاتر بوده ولی به لحاظ موضوع اصلی فعالیت در دفتر تخصصی تایید می گردد در سهمیه ارزی دفتر تخصصی متناظر با شناسه ملی پیش بینی شده است.

75. برنامه هر یک از خودروسازان بایستی به گونه ای باشد که متوسط ارزیری سید خودروهای تولیدی آنها از مقادیر مشخصی تجاوز نکند.

76. این دستورالعمل در صورت درخواست بیش از نیمی از امضاء کنندگان و موافقت وزیر صمت قابل بازنگری خواهد بود.

77. نیمی از سهمیه ارزی دفاتر برای واردات واحدهای تولیدی اختصاص داشته و نیم دیگر نیز با اولویت برای این واحدها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در هر صورت بازرگانان مجاز به استفاده از بیش از پنجاه درصد سهمیه ارزی هر دفتر نمی باشند.

دانلود PDF تعهدنامه 1403

با ما همراه باشید

ایمیل و شماره تلفن را وارد کنید تا از جدیدترین اخبار بازرگانی (واردات و ترخیص کالا) باخبر شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دریافت بروزترین اخبار بازرگانی

گروه تجاری آربی

x

۰۲۱۸۷۷۰۰۷۶۲